Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Animacja i edukacja ekonomiczna » Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Edukacja obywatelska to - oprócz edukacji ekonomicznej - kolejny ważny obszar, na którym swoje działania koncentruje Fundacja. Z doświadczeń zebranych podczas realizacji programów: Akademia Młodego EkonomistySzkolna Olimpiada Przedsiębiorczości wynika, że równie ważne, jak promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół gimnazjalnych, jest przygotowanie ich do pełnienia roli obywatela, który aktywnie i świadomie uczestniczy w życiu publicznym, a także zna swoje prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji. Przeprowadzona analiza i zgromadzone wnioski przyczyniły się do podjęcia decyzji o organizacji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolska olimpiada tematyczna skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy interesują się wydarzeniami i procesami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w Polsce, Europie i na świecie.

Celem Olimpiady jest poszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i promowanie postaw, które umożliwiają pełne i efektywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu publicznym. Udział w Olimpiadzie ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, włączać ich w debaty obywatelskie i uczyć dyskutować w sposób uwzględniający opinie odmienne niż własne, z poszanowaniem innych ludzi, grup społecznych, kultur i narodów. Poprzez udział w Olimpiadzie, młodzież przygotowuje się do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.

Program zawodów składa się z dwóch bloków tematycznych - stałego i zmiennego. Zagadnienia ujęte w stałym bloku tematycznym wyznacza podstawa programowa przedmiotu "Wiedza o Społeczeństwie" dla szkół gimnazjalnych. Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji zawodów i dotyczy zagadnień związanych z hasłem przewodnim Olimpiady.

I edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (rok szkolny 2015/2016) objęta została honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Warto zaznaczyć, że spotkała się z niezwykle dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Do zawodów zostało zgłoszonych ponad 4 000 uczniów z prawie 400 szkół gimnazjalnych z całej Polski.

II edycja Olimpiady (rok szkolny 2016/2017) została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i zrealizowana jest dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu, harmonogramu oraz programu Olimpiady dostępne są na stronie internetowej http://www.mowos.pl/.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl