Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » » Prasa o nas » Gazeta SGH

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Gazeta SGH

Informacje nt. Fundacji opublikowane w "Gazecie SGH"

rok 2015

Nr 7/15 (317) lipiec 2015

 • s. 62-63, artykuł "Edukacja ekonomiczna w SGH - także dla najmłodszych"

Nr 6/15 (316) czerwiec 2015

 • s. 12, artykuł "Gala Olimpiady Przedsiebiorczości w Pałacu Prezydenckim"

Nr 11/15 (321) grudzień 2015

 • s. 32-33, artykuł "Kongres Rozwoju Edukacji - ogólnopolskie spotkanie środowiska akademickiego w SGH" 

 

rok 2014 

Nr 7/14 (306) wrzesień 2014

 • s. 62, artykuł "Edukacja ekonomiczna w SGH - także dla najmłodszych" 

Nr 6/2014 (305) czerwiec 2014

 • s. 44, artykuł nt. Olimpiady Przedsiębiorczości "Przedsiębiorczy licealiści wyróżnieni" 

Nr 3/2014 (302), marzec 2014

 • s. 40, artykuł "Edukacja Ekonomiczna najmłodszych w SGH" 

 

rok 2013

Nr 7/13 (295), wrzesień 2013

 • s. 61-62, artykuł "Edukacja ekonomiczna w SGH - także dla najmłodszych" 

Nr 6/13 (294), czerwiec 2013

 • s. 36, artykuł nt. konferencji „Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwanie dla szkół wyższych?” Strategie uczenia się przez całe życie

 

rok 2006

Nr 221/222 - 12 maja 2006

 • druga strona okładki - relacja z wręczenia nagród laureatom Olimpiady Przedsiębiorczości
 • s. 7, relacja z wręczenia nagród laureatom Olimpiady Przedsiębiorczości

Nr 219/220 - 31 marca 2006

 • s. 23, artykuł nt. Olimpiady Przedsiębiorczości Był debiut olimpijski
 • s. 33, recenzja 4 i 5 numeru e-mentora
 • czwarta strona okładki - reklama Fundacji, mówiąca o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz FPAKE

Nr 217/218 - 20 lutego 2006

 • czwarta strona okładki - reklama publikacji pokonferencyjnej E-learning w kształceniu akademickim


rok 2005

Nr 202 - 25 stycznia 2005

 • Czwarta strona okładki - reklama Fundacji, mówiąca o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz FPAKE

Nr 203/204 - 1 marca 2005

 • s. 15-recenzja publikacji pokonferencyjnej "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym"
 • czwarta strona okładki- reklama Fundacji, mówiąca o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz FPAKE

Nr 205 - 31 marca 2005

 • Trzecia strona okładki - reklama Fundacji, mówiąca o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz FPAKE

Nr 207/208 - 17 maja 2005

 • s. 41-artykuł pt. "E-mentor na rynku"

Nr 209 - 15 czerwca 2005

 • s. 22-recenzja 10 numeru czasopisma "e-mentor"

Nr 210 - 18 lipca 2005

 • s. 4 - "Na platformie e-sgh"- informacja o PPUSZ
 • trzecia strona okładki - relacja z konferencji we Wrocławiu 23 czerwca 2005 r.
 • czwarta strona okładki - informacja o seminarium "Nowe prawo-szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego"

Nr 212 - 24 października 2005

 • s. 26 - recenzja publikacji pokonferencyjnej "Uczelnia oparta na wiedzy"

Nr 213/214 - 18 listopada 2005

 • s. 34 - recenzja publikacji poseminaryjnej "Nowe Prawo"

Nr 215/216 - 20 grudnia 2005

 • s. 21, relacja z konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym II
 • trzecia strona okładki - relacja z konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym II

 

rok 2004

Marcin Dąbrowski, Z życia szkoły, e-mentor - 187, 2004

Nr 189/190 - 5 kwietnia 2004

 • trzecia strona okładki - reklama Fundacji, mówiąca o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz FPAKE

Nr 193/194 - 1 czerwca 2004

 • str. 16, relacja z konferencji Dobre obyczaje w nauczaniu

Nr 195 - 1 lipca 2004

 • trzecia strona okładki - reklama Fundacji, relacjonująca drugą uroczystość wręczenia certyfikatów FPAKE

Nr 198/199 - 15 listopada 2004

 • trzecia strona okładki - reklama Centrum Informacji Konferencyjnej - serwisu poświęconego państwowym uczelniom ekonomicznym

Nr 200/201 - 20 grudnia 2004

 • czwarta strona okładki - informacja dotycząca konkursu na najlepsze prace doktorskie Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu

 

rok 2003 

 • Stanisław Chwirot, Uwagi do procedur i standardów akredytacyjnych proponowanych dla Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych - nr 148, 2001. Próba partnerstwa - nr 178, 2003
 • Do świadczenia pierwszych akredytacji - nr 179, 2003
 • Nad nową maturą - nr 180/181, 2003
 •  

   

   rok 2002

 • Jakość przede wszystkim - wywiad z Rektorem SGH prof. Markiem Rockim" - nr 150, 2002.
 • Marek Rocki, Labor est etiam ipsa voluptas - nr 151/152, 2002.
 • Marcin Dąbrowski, Z posiedzenia Komisji Akredytacyjnej - nr 151/152, 2002.
 • Marcin Dąbrowski, Wasztaty Akredytacja:procedury i standardy - Łódź 15-16 luty 2002 - nr 153, 2002.
 • Danuta Strahl Zasady tworzenia kierunków studiów dziś i jutro - nr 163, 2002
 • Marek Rocki Standardy nauczania - nr 163, 2002
 • Marcin Dąbrowski, Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian - nr 163, 2002
 • Ewa Chmielecka Czas dyskusji 0- nr 164, 2002
 • Urszula Grzelońska Co to jest kierunek studiów ekonomicznych - nr 164, 2002
 • Aleksander Sulejewicz Czy nauczanie ekonomii może być szkodliwe? - nr 165, 2002
 •  

  rok 2001

 • Podpisanie aktu założycielskiego Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych - nr 130, 2000/2001 + strona internetowa SGH.
 • Ewa Chmielecka: Akredytacja kierunków studiów w zakresie nauk ekonomicznych i o zarządzaniu cz. I - nr 133/134, 2001.
 • Ewa Chmielecka: Akredytacja kierunków studiów w zakresie nauk ekonomicznych i o zarządzaniu cz. II - nr 135, 2001.
 • Ewa Chmielecka, Akredytacja kierunków studiów w zakresie nauk ekonomicznych i o zarządzaniu, cz. III - nr 136, 2001.
 • Marcin Bielski, Akredytacja uczelni. Urzędowa czy środowiskowa? - nr 137, 2001.
 • Wszystko o akredytacji - dyskusja (przedruk z Forum Akademickiego) - nr 139, 2001.
 • Ewa Chmielecka, Z prac Rady Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych - nr 141, 2001.
 • B. Minkiewicz St.Macioł, Certyfikacja dyplomów - propozycja dla niepaństwowych - nr 142, 2001.
 • Ewa Chmielecka, Dwie uwagi w związku z artykułem prof. Marii Wójcickiej pt. Kłopotliwe rozdwojenie Forum Akademickie 6/2001 - nr 143, 2001.
 • Ewa Chmielecka, Z prac Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Komisji Akredytacyjnej Fundacji - nr 144, 2001.
 • Ewa Chmielecka, Konsultacja środowiskowa - nr 145, 2001.
 •  

  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
  tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl