Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Animacja i edukacja ekonomiczna » Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości »

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO II EDYCJI KOLEGIUM ANIMATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Formularz jest zamknięty.

Imię:
Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Nazwa uczelni:
Kierunek studiów:
Studia:
Rok studiów:
Jakie masz do tej pory doświadczenie w działalności społecznej? Czy działałeś/działasz w jakiejś organizacji?
Jakie masz do tej pory doświadczenie w działalności biznesowej? Czy i gdzie pracowałeś/pracujesz?
Co skłoniło Cię do zgłoszenia się do II edycji Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości?
Co chciał(a)byś rozwinąć w największym stopniu, dzięki udziałowi w Kolegium? (wybierz 1 odpowiedź)
umiejętność współpracy w grupie
pomysłowość i twórcze rozwiązywanie problemów
umiejętność inicjowania działań
know-how jak zdobywać współpracowników i partnerów
wiedzę, jak planować działania i budżet przedsięwzięcia/firmy
umiejętność prezentacji swoich pomysłów
wiedzę, jak skutecznie docierać do klientów, odbiorców
wiedzę, jak sfinansować swoje pomysły biznesowe i społeczne
Skąd, od kogo dowiedziałeś/aś się o Kolegium?
--------
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją projektu "Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości" oraz innych działań edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celach niezbędnych do organizacji projektu "Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości" zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich poprawiania.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach kursu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w warsztatach w ramach Kolegium. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl