Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Standardy

Standardy akredytacyjne Fundacji są efektem autonomicznego działania środowiska akademickiego uczelni ekonomicznych, pracy ekspertów, licznych konsultacji środowiskowych, dyskusji w czasie seminariów i konferencji. Standardy te odnoszą ocenę jakości do misji uczelni oraz warunków i rezultatów jej realizacji na kierunku studiów. Akredytacja Fundacji otwarta jest dla wszystkich uczelni— państwowych i niepaństwowych, ekonomicznych i nieekonomicznych, zawodowych i akademickich — prowadzących kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim na kierunkach: finanse i rachunkowość, zarządzanie, informatyka i ekonometria, ekonomia, stosunki międzynarodowe, towaroznawstwo, gospodarka przestrzenna.

Więcej informacji na: www.akredytacja.com.

Zobacz również: Suplement do Informatora.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl