Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Pełnomocnicy ds. jakości kształcenia

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Pełnomocnicy rektorów ds. jakości kształcenia

Rada Fundacji w uchwale nr 2 podjętej 9 maja 2001 r. zatytułowanej "Przygotowanie uczelni ekonomicznych do przeprowadzenia akredytacji" uznała, że dla skutecznego przeprowadzenia akredytacji kierunków studiów w uczelniach ekonomicznych konieczne jest powołanie w uczelniach pełnomocników rektorów ds. jakości, których zasadniczymi obowiązkami będzie:

 • budowa wewnętrznych systemów zapewniana jakości na uczelniach,
 • stała współpraca z Biurem Fundacji (Komisji Akredytacyjnej) w sprawach związanych z zapewnianiem i podnoszeniem jakości kształcenia w wyższych szkołach ekonomicznych, w szczególności przy przygotowaniu standardów i procedury akredytacji oraz członkostwo w zespołach oceniających, współpraca z instytucją akredytującą,
 • szerzenie wiedzy o metodach zapewniania jakości w społeczności uczelni i tworzenie zespołów pracowników, których kwalifikacje dotyczące akredytacji będą im umożliwiały członkostwo w zespołach oceniających,
 • współpraca z Komisją Akredytacyjną przy przygotowaniu samooceny
 • i przeprowadzeniu wizytacji zespołów oceniających na uczelniach,
 • wprowadzanie w działanie zaleceń raportu akredytacyjnego.

Obecnie stanowiska pełnomocników rektorów ds. jakości kształcenia pełnią:
 • w Szkole Głównej Handlowej - prof. Stefan Doroszewicz
 • w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - prof. Józef Biolik
 • w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - prof. Jan W. Wiktor
 • w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - prof. Wanda Gaczek
 • w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Pełnomocnicy prowadzą prace nad wewnętrznymi systemami zapewniania jakości oraz przygotowujące uczelnie do akredytacji. W uczelniach, w których postępowania toczą się pełnomocnicy aktywnie uczestniczą w organizacji prac związanych w przygotowaniem samoocen i wizyt Zespołów Oceniających.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl