Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Konferencje <br/>i publikacje » Konferencje Fundacji

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Warsztaty Akredytacja: standardy i procedury. Przygotowanie członków Zespołów Oceniających

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zorganizowały, w dniach 15-16 lutego 2002 roku w Łodzi, kolejne warsztaty pt. "Akredytacja: procedury i standardy". Warsztaty miały za zadanie przygotowanie członków Zespołów Oceniających biorących udział w prowadzeniu akredytacji środowiskowych. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich reprezentujących nie tylko uczelnie ekonomiczne, ale również desygnowani przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną, Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych. Warsztaty były więc formą współpracy środowiskowych komisji akredytacyjnych skupionych w ramach Komisji Akredytacyjnej KRASP.


Warsztaty otworzył profesor Jerzy Dietl, który po przywitaniu uczestników przekazał swoje uwagi dotyczące kierunku w jakim zmierza środowiskowy ruch akredytacji i podzielił się z zebranymi doświadczeniami, jakie zebrał w toku akredytacji.


Zajęcia wstępne warsztatów poświecone były generalnym zagadnieniom związanym z akredytacją omawianym na przykładzie działalności European Quality Improvement System a przedstawione przez Panią Bernadette Conraths, przedstawicielkę tej instytucji. Następnie uczestnicy warsztatów podzielni zostali na dwie grupy zajmujące się dwoma blokami zagadnień związanych z dwoma etapami procesu akredytacji - samooceną i wizytacją. W części pierwszej poświęconej samoocenie i jej roli w procesie akredytacji szkolenia prowadzili p. Bernadette Conrath oraz prof. Marek Ratajczak - przedstawiciel SEM "Forum". Drugi blok tematyczny związany był z wizytacją uczelni przez zespół oceniający. Uczestnicy mogli usłyszeć o doświadczeniach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej związanych z przeprowadzaniem wizytacji, którymi dzielił się przedstawicie UKA - profesor Mieczysław Budzyński. W grupie równoległej p. Conraths relacjonowała pracę w zespołach peer review, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu sporządzania i wykorzystania raportu oceniającego oraz metody podejmowania decyzji o udzieleniu (bądź nieudzieleniu) akredytacji.

Ostatnią częścią warsztatów było seminarium zatytułowane "Akredytacja środowiskowa - wyzwania i zagrożenia". Zagajenia do dyskusji wygłosili przewodniczący środowiskowych agencji akredytacyjnych (prof. Danuta Strahl - FPAKE, prof. Marcin Bielski - SEM "F", prof. Stanisław Chwirot - UKA oraz prof. Jadwiga Mirecka i prof. Maciej Gembicki - KAUM). Seminarium przewodniczył gość warsztatów - prof. Andrzej Jamiołkowski - Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Prezentacje i dyskusja obracały się wokół takich tematów jak: przyszła współpraca pomiędzy Państwową Komisją Akredytacyjną i komisjami środowiskowymi, wysokością wymagań stawianych w jej ramach, metodom aktywizacji środowiska akademickiego wokół problemów jakości kształcenia, czy wreszcie zagrożeniom dla jakości wynikającym z umasowienia kształcenia wyższego.

Część uczestników, dla których warsztaty w Łodzi miały być pierwszym spotkaniem z problematyką akredytacji, została przeszkolona przez Fundację EPOQS, w dniu 4 lutego 2002 r., w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Podsumowując, w warsztatach uczestniczyło 50 osób, poniższe zestawienie przedstawia ich przynależność do poszczególnych Komisji bądź instytucji:

 • Państwowa Komisja Akredytacyjna - Prof. Andrzej Jamiołkowski
 • Departament Szkolnictwa Wyższego MENiS - Dr Tadeusz Popłonkowski
 • EQUIS - Bernadette Conraths
 • Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych - 4 przedstawicieli
 • Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych - 7 przedstawicieli
 • Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna - 7 przedstawicieli
 • SEM Forum - 2 przedstawicieli
 • Fundacja EPOQS - 27 przedstawicieli

  W tym:
  Lektorzy prowadzący zajęcia w części warsztatowej:
 • Bernadette Conraths - EQUIS
 • Prof. Mieczysław Budzyński - UKA
 • Prof. Marek Ratajczak - SEM Forum

  Prowadzący część seminaryjną:
 • Prof. Danuta Strahl - EPOQS
 • Prof. Marcin Bielski - SEM Forum
 • Prof. Stanisław Chwirot - UKA
 • Prof. Jadwiga Mirecka, Prof. Maciej Gembicki - KAUM
 •  

  Zobacz również zdjęcia z obrad.

  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
  tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl