Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Konferencje <br/>i publikacje » Konferencje Fundacji

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Seminarium poświęcone dyskusji nad standardami akredytacyjnymi dla kierunków Ekonomia i Stosunki Międzynarodowe

W seminarium udział wzięło ok. 40 osób - poza Komisją także członkowie Zespołów Ekspertów przygotowujących projekty standardów oraz przedstawiciele wydziałów, którzy wzięli udział w konsultacjach uczelnianych. Seminarium prowadziła prof. Danuta Strahl. Program posiedzenia obejmował:

  • Wystąpienia przedstawicieli uczelni prezentujących przebieg i wyniki dyskusji nad standardami przeprowadzonej w uczelniach : prof. Barbara Podolec z AE w Krakowie, prof. Krzysztof Marcinek z AE w Katowicach, prof. Wojciech Sikora z AE w Poznaniu, prof. Stefan Wrzosek z AE we Wrocławiu i prof. Tomasz Gołębiowski z SGH w Warszawie. Opinie uczelni oraz recenzję prof. Urszuli Sztanderskiej z UW przekazano uczestnikom w materiałach seminarium.
  • Odpowiedzi przedstawicieli Zespołów Ekspertów na krytyki zawarte w opiniach. Jako reprezentant zespołu opracowującego standardy dla "Ekonomii" wystąpiła prof. Elżbieta Adamowicz, zaś "Stosunków Międzynarodowych" prof. Adam Budnikowski. Do uwag dotyczących ogólnej konstrukcji standardów oraz procedury akredytacji ustosunkowała się dr Ewa Chmielecka, zaś swe uwagi na piśmie przysłała prof. Ewa Konarzewska-Gubała.
  • Dyskusję nad projektem standardów, w której udział wzięli: S. Macioł, B. Jung, A. Budnikowski, E. Chmielecka, M. Kokocińska, E. Adamowicz, T. Sporek. Dyskusja, acz interesująca nie spowodowała wprowadzenia do projektów standardów żadnych istotnych zmian.
  • Podsumowanie dyskusji i sformułowanie wytycznych dla Zespołów Ekspertów i Komisji Akredytacyjnej - prof. Danuta Strahl.
  • Relację z przebiegu "Global Forum for Management Education" oraz zamierzeń dotyczących szkoleń i konferencji przygotowywanych przez Fundację w ciągu najbliższych miesięcy - dr Ewa Chmielecka

Zobacz również: zdjęcia z obrad.

 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl