Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Konferencje <br/>i publikacje » Konferencje Fundacji

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Warsztaty: Akredytacja: standardy i procedury

W dniach 20 - 22 września 2001 r. odbyły się 3-dniowe warsztaty nt. metod zapewniania jakości stosowanych w Polsce i na świecie z udziałem instruktorów z kraju i z zagranicy.

Warsztaty były pierwszym krokiem zapoznającym z akredytacją i przygotowującym do dalszych działań przedstawicieli środowiska uczelni ekonomicznych. Do udziału w nich zaproszono osoby, które pełnią funkcję liderów akredytacji: członków Komisji Akredytacyjnej, Dziekanów, Pełnomocników Rektorów ds. Jakości Kształcenia, członków Zespołów Ekspertów przygotowujących standardy akredytacji oraz przyszłych członków Zespołów Oceniających.

1. Uczestnicy: członkowie Komisji Akredytacyjnej Fundacji, Pełnomocnicy Rektorów ds. Jakości Kształcenia, członkowie Zespołów Ekspertów przygotowujących standardy kierunkowe akredytacji oraz przyszli członkowie Zespołów Oceniających, Dziekani.

2. Wykładowcy i tematyka zajęć:

  • prof. Jerzy Brzeziński: akredytacja kierunku psychologia - nasze doświadczenia.
  • dr Gene Crozier z emfd/EQUIS: standardy akredytacji europejskiej
  • dr Tomasz Saryusz-Wolski: wewnątrzuczelniany system zapewniania jakości, jego związki z akredytacją
  • prof. Jerzy Węcławski: procedury i standardy akredytacji szkół biznesu - doświadczenia SEM Forum
  • dyskusja nad projektem standardów i procedur akredytacyjnych Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Ponadto odbyła się prezentacja projektów procedury i ogólnych standardów akredytacji Fundacji (zagajenie: prof. Ewa Konarzewska-Gubała) oraz uzgodniono tryb prac nad standardami kierunkowymi. W warsztatach wzięło udział ponad 50 osób - przedstawicieli uczelni ekonomicznych oraz wydziałów ekonomicznych uniwersytetów.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl