Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Konferencje <br/>i publikacje » Konferencje Fundacji

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Szkolenie dla studentów akademii ekonomicznych

W dniu 10 czerwca 2006 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się szkolenie dla studentów akademii ekonomicznych, którzy będą uczestniczyć w pracach Komisji Akredytacyjnej Fundacji oraz wchodzić w skład Zespołów Oceniających wizytujących akredytowane kierunki studiów. Szkolenie to poprowadzili prof. Ewa Chmielecka, SGH (Sekretarz Komisji Akredytacyjnej FPAKE) oraz prof. Aleksander Sulejewicz, SGH (członek Komisji Akredytacyjnej FPAKE). W spotkaniu tym wzięli udział reprezentanci Akademii Ekonomicznych w Katowicach i Poznaniu oraz SGH, którzy zapoznali się z procedurami i standardami akredytacyjnymi Fundacji oraz przebiegiem postępowań akredytacyjnych.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl