Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Konferencje <br/>i publikacje » Konferencje Fundacji

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Konferencja Dobre obyczaje w kształceniu akademickim

W dniach 20-21 maja 2004 roku odbyła się ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych pt. "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim"


Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Organizatorzy konferencji:

 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
 • Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  oraz
 • Katedra Nauk Humanistycznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
 • Katedra Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • Katedra Socjologii i Filozofii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
 • Katedra Filozofii i Komunikacji Społecznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
 • Katedra Filozofii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Ogólnopolskie konferencje, czy lepiej mówiąc, spotkania środowiskowe uczelni ekonomicznych mają już swoją krótką historię. Organizowane są systematycznie przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wiosną i jesienią od 2002 roku we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa wyższego. Kolejne uczelnie ekonomiczne są ich gospodarzami.

  Na konferencji majowej, której gospodarzem była Akademia Ekonomiczna w Krakowie, przedyskutowano problem dobrych obyczajów w kształceniu: postawić diagnozę dotyczącą ich stanu, omówić możliwość ich poprawy - w tym potrzebę i metodę tworzenia "Etosu akademickiego". Chcieliśmy zastanowić się nad celami kształcenia w uczelni wyższej i tym, czy dobrze je realizujemy, zwłaszcza jeśli idzie o postawy naszych absolwentów - przyszłych ekonomistów, obywateli, członków społeczności.

  Cele kształcenia akademickiego to przekaz wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw przyszłych elit społecznych i profesjonalnych. W jaki sposób kształtujemy postawy młodego pokolenia ekonomistów i menedżerów? Czy nasze uczelnie dobrze wypełniają te zadania? Czy środowisko akademickie - jego etos - tworzy właściwe wzorce dla postaw? Jakie wartości tworzą etos akademicki? Czy komercjalizacja szkolnictwa wyższego stanowi dla nich istotne zagrożenie? Czy należy ponownie spisać "Zasady dobrych obyczajów akademickich" - etos naszego środowiska? Jak to zrobić? Jak zapewnić "Zasadom" faktyczny wpływ na postawy środowiska akademickiego? Te pytania legły u podstaw decyzji o organizacji konferencji.
  Na konferencję zgłoszono ok. 40 komunikatów i referatów. Komitet Programowy zdecydował, że tylko ich część zostanie włączona do programu konferencji w postaci bezpośredniej prezentacji. Ich tytuły i autorzy wskazani są w programie konferencji. Pozostałe opracowania zostaną przedstawione uczestnikom konferencji w postaci drukowanej: materiałów włożonych do teczek konferencyjnych oraz tekstów w publikacji wydanej po konferencji. Konferencja składać się będzie z sesji plenarnych i dyskusji panelowej. Hasła, które Komitet Programowy skierował do osób zapraszanych na konferencję, stały się tematami jej poszczególnych sesji.

  Od października 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej trwają prace nad przygotowaniem "Etosu akademickiego". Prace te toczą się m.in. w ramach ogólnopolskiego seminarium dyskutującego nad treścią zasad dobrych obyczajów oraz metodą ich tworzenia i rozpowszechniania. Inicjatywa SGH zyskała poparcie prorektorów ds. nauczania akademii ekonomicznych, którzy uznali, że taki kodeks może znaleźć zastosowanie także w ich szkołach i włączyli przedstawicieli swych uczelni, zwłaszcza pracowników katedr nauk humanistycznych, w prace seminarium. Wyniki tych prac - w postaci projektu "Etosu akademickiego" dla uczelni ekonomicznych - będziemy chcieli przedyskutować na konferencji krakowskiej.

  Do udziału w konferencji zapraszeni zostali przedstawiciele uczelni ekonomicznych i nieekonomicznych, państwowych i prywatnych, wszystkich agencji akredytacyjnych zajmujących się kształceniem ekonomicznym oraz instytucji zaangażowanych w naprawę dobrych obyczajów w polskim szkolnictwie wyższym. Intencją było uzyskanie naszej małej, akademickiej integracji: lepszego zrozumienia celów naszych działań i szukania wspólnych dróg ich realizacji.

  W pierwszym dniu konferencji odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów jakości przyznanych przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych - instytucję założoną przez państwowe szkoły ekonomiczne i prowadzącą akredytację środowiskową w obszarze kształcenia ekonomistów i menedżerów. Tym razem w murach uczelni państwowej, certyfikat kończący postępowanie akredytacyjne wręczony został m.in. szkole prywatnej.

  Na uroczystość tę serdecznie zapraszali wszystkich uczestników konferencji:
  prof. Marek Rocki - Przewodniczący Rady Fundacji oraz
  prof. Emil Panek - Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Fundacji.

  Nad przygotowaniem merytorycznej strony konferencji czuwał Komitet Programowy w składzie:

  Prof. Kazimierz Kloc, Przewodniczący Komitetu, Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Prof. Emil Panek, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  Prof. Andrzej Szromnik, Prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie
  Prof. Adam Węgrzecki, Kierownik Katedry Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie


  Przygotowaniami do konferencji kierował Komitet Organizacyjny w składzie:
  Marcin Dąbrowski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  Ewa Chmielecka, Katedra Filozofii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Agnieszka Odorowicz, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Zobacz również:

   

  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
  tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl