Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Animacja i edukacja ekonomiczna » Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości

Nauczanie przedsiębiorczości, jako budzenie świadomości ekonomicznej oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu, na poziomie gimnazjum prowadzone jest w ramach bloku zagadnień ekonomicznych przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”. Wpływ, jaki wczesna edukacja ekonomiczna ma na rozwój dzieci, obserwujemy od 7 lat – odkąd prowadzimy Akademię Młodego Ekonomisty (która objęła edukacją już ponad 2500 gimnazjalistów) oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Od 10 lat realizujemy także jedną z największych olimpiad przedmiotowych – Olimpiadę Przedsiębiorczości, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zebrane doświadczenia sprawiły, że postanowiliśmy jako pierwsi zorganizować Gimnazjalną Olimpiadę Przedsiębiorczości.

Szkolana Olimpiada Przedsiębiorczości to ogólnopolskie zawody dla uczniów siódmych klas szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, którzy interesują się tematyką przedsiębiorczości i ekonomii, organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 126 poz. 1041).

Głównym celem Olimpiady jest rozbudzanie zainteresowań oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, umożliwiających młodzieży gimnazjalnej korzystanie z szans, jakie tworzy współczesna gospodarka.

Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje zagadnienia ekonomiczne z programu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie" oraz wybrane zagadnienia dot. przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem, a także aktualne wydarzenia gospodarcze. Poziom trudności zadań w eliminacjach kolejnych szczebli zwiększa się, co umożliwia stopniowe pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności. Szczegółowy opis weryfikowanych zagadnień oraz sprawdzanych umiejętności znajduje się w Programie Olimpiady dostępnym na stronie http://www.szkolnaop.pl/.

Udział w Szkolnej Olimpiadzie Przedsiębiorczości to dla ucznia przede wszystkim okazja do powiązania wiedzy z praktycznymi umiejętnościami. Dzięki odpowiedniemu doborowi i różnorodności zadań, a także wykorzystaniu wielu nowoczesnych narzędzi, takich jak interaktywna Gra Menedżerska, Olimpiada rozwinie u uczniów zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i podejmowania decyzji na ich podstawie, współdziałania w zespole oraz negocjacji.

Olimpiada uzyskała w roku szkolnym 2014/2015 honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na: http://www.szkolnaop.pl.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl