Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Animacja i edukacja ekonomiczna » Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Edukacja obywatelska to - oprócz edukacji ekonomicznej - kolejny ważny obszar, na którym swoje działania koncentruje Fundacja. Z doświadczeń zebranych podczas realizacji programów: szar, na kt&oacul/3kon/iedzi>omicznii_&oacuta>zolemeć znajooplto:?subjeutew: szar, na azjalna_olimpiada_przedsiebiorczosci.html">G katuństwieym, o Sakże imgej - koi>

Gimnb>. n-ko alnnimacja i edukacja ekonomiczna » Gi Spoog ekonomilhreozy o tiv">ństwiePartsernksa> &rano-gos/1prsci m clachodząc m cy w lsce, Europ/11i mge sw/mod.n-ko alnnCelemkpiada_pryjjestuloszerz/3/113omicz, j"/moł7/29n/30uicejętn.htmków>Pamowan/305oodst, ji ekonomic30uiożliswoją pełn11i efektyw3ekonomstnwatwo mkon konlulejny życiu ss="m4">ym. Ulejnyny piada_prt_d ma_zwięj"/a>ymi, włąc/a>bs=" m.n-ko alnnP doświclawodństwiet;nomicana » Gi&l">t;prywa

ństwie

Gi (roke

P=" 20a gojeg)adajęta_zoodsła><>omrsw m pav id=te Min/imga Ep>EdukacNgrodanij. w WSpozaimgc/yć, że KAPństwieP=" 20a6goje7)_zoodsła>dajęta_<>omrsw m pav id=te Rz&ranuEdukacNgrodanij.n-ko alnnSznomg ekonomiłanieinforma217/doryciące regul/3/10, harm>omoświu oraz Z doświumpiada_pryjdoodęp3eksącmgejv id/11ilaezolemeć znajoowos?subjeutew: szar, na znajoowos?sul">G. n-kolna Olimpiadkredytacji Kie

clearławiuiwersytet Ekonomiczny we Wfooae<ę ekonom Fundacja Promojv idg9"navi"zeństAl. Niem_pl07/shtmk162, 02c-<554 w Warsza, Gmemoca Głóy_lic, Loks= 150"navi"zeństedz./fax (022) 646 61 42, e-t="W: biuro@ref="mailto:?sun-kolom/c/Funom/c/FunoAjANP.k </script> znajooogle-anunyticsnk"><urchinipt"ience / ver 11.1 / / podsrc="http:miusAudience / ver 11.1 / / pod_uacct = "UA-1183288-6"; urchinTrackerss=dsrc="http:dsrus.js"<eta h>