Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Animacja i edukacja ekonomiczna » Olimpiada Przedsiębiorczości

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Olimpiada Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość, jako nowy przedmiot szkolny, została wprowadzona do szkół średnich zaledwie kilka lat temu. Spotkało się to z życzliwym przyjęciem zarówno ze strony nauczycieli, rodziców i uczniów, jak również przedsiębiorców, instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych, które od samego początku transformacji gospodarczej w Polsce zwracały uwagę, że nasz system edukacyjny nie przygotowywał młodego człowieka do sprawnego funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Waga przedsiębiorczości jako przedmiotu szkolnego, obowiązkowego dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nie budzi niczyich wątpliwości, dlatego też kolejnym krokiem było zaproponowanie środowisku szkolnemu ogólnopolskiego konkursu organizowanego na zasadach olimpiady przedmiotowej. Podejmując się organizacji Olimpiady Przedsiębiorczości wierzymy, iż jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom zarówno nauczycieli i ich uczniów, jak też środowisk pozaszkolnych.

W naszych założeniach Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim Olimpiady. Niemniej jednak organizatorzy zakładają, że uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne. Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa.

Tak różnorodne cele oraz zakres tematyczny Olimpiady powodują, że uczestnicy oceniani są nie tylko za posiadaną wiedzę i jej przełożenie na praktyczne umiejętności, ale także za reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsiębiorcze. Sprawdzaniu wiedzy służą testy, natomiast przy ocenie postaw i zachowań przedsiębiorczych brane są pod uwagę wykonywane przez uczniów projekty, rozwiązywane studia przypadków oraz prezentacje na zadany temat.

Olimpiada cieszy się bardzo dużą popularnością. Pierwsza edycja Olimpiada miała miejsce w roku szkolnym 2005/2006. Przystapili do niej zawodnicy z 726 szkół ponadgimnazjalnych. Do dziewiątej zgłosiło się 1214 szkół - tj. 67% więcej. (zobacz statystyki)

Olimpiady Przedsiębiorczości to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Więcej informacji na: http://www.olimpiada.edu.pl/.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl