Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Projekt "econet"

Fundacja wraz z Uczelniami-założycielami prowadzi projekt econetWirtualna Przestrzeń Współpracy Akademii Ekonomicznych. To inicjatywa mająca na celu rozwijanie działalności e-edukacyjnej w ramach współpracy międzyuczelnianej. Co semestr, od 2005 roku, uruchomionych zostaje pięć wirtualnych wykładów, w których uczestniczy po 25 studentów z każdej uczelni po 5 studentów w każdym z wykładów.

Przedmioty online to: Przywództwo w organizacjach — analiza najlepszych praktyk, Gra symulacyjna TEES-6, Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych, Zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz Strategia kreatywna w reklamie.

Więcej informacji na: www.econet.pl.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl