Zapis wystąpienia z konferencji

Standardy kształcenia wyższego
perspektywa polska i europejska

Jeśli aplikacja nie chce się uruchamiać należy pobrać specjalny plugin

Uruchomienie aplikacji może trwać od kilku sekund do kilku minut, w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej i szybkości łącza internetowego.

Studia dwustopniowe w edukacji ekonomicznej
prof. Marek Ratajczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu