Zapis wystąpienia z konferencji

Standardy kształcenia wyższego
perspektywa polska i europejska

Jeśli aplikacja nie chce się uruchamiać należy pobrać specjalny plugin

Uruchomienie aplikacji może trwać od kilku sekund do kilku minut, w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej i szybkości łącza internetowego.

Dlaczego studia dwustopniowe? Perspektywa Procesu Bolońskiego
prof. Maria Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Promotor Boloński