Zapis wystąpienia z konferencji

Standardy kształcenia wyższego
perspektywa polska i europejska

Jeśli aplikacja nie chce się uruchamiać należy pobrać specjalny plugin

Uruchomienie aplikacji może trwać od kilku sekund do kilku minut, w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej i szybkości łącza internetowego.

Ramowa struktura kwalifikacji absolwenta a standaryzacja studiów
prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Promotor Boloński