Zapis wystąpienia z konferencji

Standardy kształcenia wyższego
perspektywa polska i europejska

Jeśli aplikacja nie chce się uruchamiać należy pobrać specjalny plugin

Uruchomienie aplikacji może trwać od kilku sekund do kilku minut, w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej i szybkości łącza internetowego.

System transferu i akumulacji punktów jako narzędzie budowy programu studiów
Tomasz Saryusz-Wolski, Politechnika Łódzka, Promotor Boloński