Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Konferencje <br/>i publikacje » Publikacje Fundacji » Publikacje

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z elektronicznymi wersjami publikacji wydawanych przez Fundację:

E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery - monografia ta nawiązuje treścią  do zagadnień omawianych podczas X konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowanej 21 listopada 2013 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
W ramach podsumowania IX edycji Olimpiady przedsiębiorczości została przygotowana kolejna publikacja z cyklu Wiedza, umiejętności, postawy.  Opracowanie koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach merytorycznych związaych z programem zawodów. Objaśnia więc problematykę podejmowaną w testach rozwiązywanych przez zawodników w eliminacjach wszystkich szczebli, zawiera analizę studiów przypadków - zadań do rozwiązania w grupach podczas eliminacji okręgowych oraz tematów prezentacji publicznych realizowanych w finale. Całość dopełniają informacje o charakterze organizacyjnym.
Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego - monografia ta nawiązuje treścią do zagadnień omawianych podczas IX konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowanej 22 listopada 2012 r.w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
W ramach podsumowania VIII edycji Olimpiady przedsiębiorczości została przygotowana kolejna publikacja z cyklu Wiedza, umiejętności, postawy. Opracowanie koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach merytorycznych związanych z programem zawodów. Objaśnia więc problematykę podejmowaną w testach rozwiązywanych przez zawodników w eliminacjach wszystkich szczebli, zawiera analizę studiów przypadków - zadań do rozwiązania w grupach podczas eliminacji okręgowych oraz tematów prezentacji publicznych realizowanych w finale. Całość dopełniaja informacje o charakterze organizacyjnym.
E-learning - narzędzia i praktyka - monografia ta nawiązuje treścią do zagadnień omawianych podczas VIII konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowanej 17 listopada 2011 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
W ramach podsumowania VII edycji Olimpiady przedsiębiorczości została przygotowana kolejna publikacja z cyklu Wiedza, umiejętności, postawy. Opracowanie koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach merytorycznych związanych z programem zawodów. Objaśnia więc problematykę podejmowaną w testach rozwiązywanych przez zawodników w eliminacjach wszystkich szczebli, zawiera analizę studiów przypadków - zadań do rozwiązania w grupach podczas eliminacji okręgowych oraz tematów prezentacji publicznych realizowanych w finale. Całości dopełniają informacje o charakterze organizacyjnym.
W ramach podsumowania VI edycji Olimpiady przedsiębiorczości została przygotowana kolejna publikacja z cyklu Wiedza, umiejętności, postawy. Opracowanie koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach merytorycznych związanych z programem zawodów. Objaśnia więc problematykę podejmowaną w testach rozwiązywanych przez zawodników w eliminacjach wszystkich szczebli, zawiera analizę studiów przypadków - zdań do rozwiązania w grupach podczas eliminacji okręgowych oraz tematów prezentacji publicznych realizowanych w finale. Całości dopełniają informacje o charakterze organizacyjnym.
Koncepcje i praktyka e-edukacji - materiały VII konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowanej 18 listopada 2010 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W ramach podsumowania V edycji Olimpiady przedsiębiorczości została przygotowana kolejna publikacja z cyklu Wiedza, umiejętności, postawy. Opracowanie koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach merytorycznych związanych z programem zawodów. Objaśnia więc problematykę podejmowaną w testach rozwiązywanych przez zawodników w eliminacjach wszystkich szczebli, zawiera analizę studiów przypadków stanowiących podstawę prac grupowych w eliminacjach okręgowych oraz tematów prezentacji publicznych realizowanych w finale. Całości dopełniają informacje o charakterze organizacyjnym, a także założenia programowe i terminarz VI edycji Olimpiady.
E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie - materiały VI konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowanej 19 listopada 2009 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
W ramach podsumowania IV edycji Olimpiady przedsiębiorczości została przygotowana kolejna publikacja z cyklu Wiedza, umiejętności, postawy. Opracowanie objaśnia problematykę podejmowaną w testach rozwiązywanych przez zawodników wszystkich szczebli eliminacji, zawiera analizę studiów przypadków stanowiących podstawę prac grupowych w eliminacjach okręgowych oraz tematów prezentacji publicznych realizowanych w finale. Publikacja prezentuje również założenia programowe i terminarz V edycji Olimpiady.
E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju - materiały V konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowanej 13 listopada 2008 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W ramach II edycji konkursu na najlepsze dysertacje doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania pt. Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu wydane zostały trzy publikacje. Jedną z nich, pt. Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa autorstwa dr Moniki Murawskiej udostępniamy w wersji elektronicznej.
W ramach podsumowania III edycji Olimpiady przedsiębiorczości została przygotowana kolejna publikacja z cyklu Wiedza, umiejętności, postawy. Książka omawia zagadnienia organizacyjne związane z zakończonymi zawodami oraz prezentuje założenia programowe i terminarz IV edycji Olimpiady.
Publikacja przygotowana na bazie kursu e-learningowego pod tytułem Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy, realizowanego przez naszą Fundację we współpracy z Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, pod patronatem KNF oraz GPW.
E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa - materiały IV konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowanej 22 listopada 2007 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
W ramach podsumowania II edycji Olimpiady Przedsiębiorczości została przygotowana publikacja Olimpiada Przedsiębiorczości. Wiedza, umiejętności, postawy. Książka omawia zagadnienia organizacyjne oraz merytoryczne związane z programem Olimpiady, np. komentarze do wszystkich pytań testowych i studiów przypadku.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna - materiały z ogólnopolskiej konferencji uczelni ekonomicznych zorganizowanej 19 czerwca 2007 roku w ramach projektu Olimpiada Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
e-edukacja, Materiały z III konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, zorganizowanej 16 listopada 2006 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Olimpiada Przedsiębiorczości. Wiedza, umiejętności, postawy, W ramach podsumowania I edycji Olimpiady została przygotowana publikacja Olimpiada Przedsiębiorczości. Wiedza, umiejętności, postawy. Zawiera ona wiele cennych informacji organizacyjnych oraz programowych np. komentarze do wszystkich 150 pytań testowych, studiów przypadku i prezentacji publicznych.
E-learning w kształceniu akademickim, Materiały z II konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Nowe Prawo - Szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego, pod redakcją Marka Rockiego. Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września w 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.
Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod redakcją Tomasza Gołębiowskiego, Marcina Dąbrowskiego i Beaty Mierzejewskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniu 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa 2005.
Pięć publikacji wydanych w ramach konkursu na najlepsze dysertacje doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania pt. Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Prace doktorskie nagordzone w konkursie zostały opublikowane staraniem Fundacji oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jedną z nich, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie autorstwa dr Agnieszki Sokołowskiej udostępniamy dla Państwa w wersji elektronicznej.
Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniu 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Warszawa 2005.
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim pod redakcją Kazimierza Kloca i Ewy Chmieleckiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa 2004.
Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych - stan obecny i perspektywy, pod redakcją Jerzego Woźnickiego. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniu 7 listopada w 2003 roku w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Warszawa 2004.
Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce, pod redakcją Emila Panka. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 16-17 maja w 2003 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Warszawa 2003.
Kierunki studiów ekonomicznych - stan obecny zmian, pod redakcją Emila Panka. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 25-26 października w 2002 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2002.
Informator akredytacyjny Fundacji, czerwiec 2005

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl