Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Animacja i edukacja ekonomiczna » Innowatorium Tydzień Przedsiębiorczości

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Innowatorium Tydzień Przedsiębiorczości

Innowatorium Tydzień Przedsiębiorczości to projekt edukacji ekonomicznej młodzieży, angażujący doktorantów najlepszych uczelni w Polsce. Prowadzony jest od marca 2009 r., przy Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Polega on na prowadzeniu dla licealistów z niewielkich miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) 5-dniowych zajęć warsztatowych z zakresu zarządzania i ekonomii. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi, poszerzanie ich horyzontów i inspirowanie do studiowania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości.

W 2014 r. odbyły się trzy edycje projektu:

 • w powiecie łukowskim (woj. lubelskie),
 • ostrowskim (woj. mazowieckie),
 • oraz makowskim (woj. mazowieckie).

W 2013 r. odbyły się cztery edycje projektu:

 • w powiecie łowickim (woj. łódzkie),
 • garwolińskim (woj. mazowieckie),
 • lubańskim (woj. dolnośląskie)
 • oraz przysuskim (woj. mazowieckie).

W 2012 r. odbyły się cztery edycje projektu:

 • w powiecie milickim (woj. dolnośląskie),
 • oleckim (woj. dolnośląskie),
 • opoczyńskim (woj. łódzkie)
 • oraz gminie Lelów (woj. śląskie).
W 2011 r. odbyły się cztery edycje projektu:
 • w powiecie koneckim (woj. świętokrzyskie),
 • kolskim (woj. wielkopolskie),
 • dąbrowskim (woj. małopolskie),
 • jarocińskim (woj. wielkopolskie).

W 2010 r. odbyły się cztery edycje projektu:

 • w powiecie nidzickim (woj. warmińsko-mazurskie),
 • bielskim (woj. podlaskie)
 • sierpeckim (woj. mazowieckie)
 • i łęczyckim (woj. łódzkie).
W 2009 r. przeprowadzono pięć pilotażowych edycji projektu:
 • w powiecie wyszkowskim (woj. mazowieckie),
 • sokólskim (woj. podlaskie),
 • działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie),
 • tarnobrzeskim (woj. podkarpackie)
 • i ryckim (woj. lubelskie).

W dotychczasowych 24 edycjach udział wzięło ponad 1100 uczniów z 80 szkół, z 45 miejscowości (każda z edycji skupiała licealistów ze szkół z siedzibą w mieście prowadzenia zajęć oraz z okolicznych miejscowości). Zajęcia prowadzone były przez doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

Program ma inspirować młodych ludzi do dalszego pogłębiania zagadnień z zakresu zarządzania i ekonomii. Jego celem jest kształcenie ekonomiczne uczestników zajęć i przygotowanie ich do praktycznego zastosowania pozyskanej wiedzy, jak również zaciekawienie problemami z praktyki gospodarczej. Tematy poruszane w ramach Innowatorium znacznie wykraczają poza program zajęć z przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej.

Program składa się z 5 stałych bloków tematycznych:

 1. strategie przedsiębiorstw (współczesne strategie konkurencji, rozwój przedsiębiorstw, współczesne koncepcje zarządzania);
 2. marketing (strategie, narzędzia, współczesne koncepcje, formy);
 3. finanse (współczesne trendy w finansach, GPW, strategie inwestycyjne, kryzys finansowy);
 4. zarządzanie zasobami ludzkimi (polityka personalna z omówieniem poszczególnych elementów, trendy HR, praktyczne aspekty HR);
 5. miękkie elementy zarządzania (techniki menedżerskie, praca zespołowa, zarządzanie czasem, przywództwo, psychologia biznesu, kultura organizacyjna).

Każde zajęcia składają się z merytorycznej części wprowadzającej oraz ćwiczeń i warsztatów aktywizujących grupę. Po zajęciach uczestnicy każdorazowo wypełniają ankietę oceniającą ich realizację. Uczniowie oraz ich szkoły otrzymują na zakończenie projektu certyfikaty potwierdzające udział w Innowatorium. Dodatkowo szkolnym bibliotekom przyznawane są pakiety książek tematycznie związanych z realizowanymi zajęciami.


Projekt „Innowatorium Tydzień Przedsiębiorczości” realizowany jest dzięki wsparciu Partnerów Strategicznych Olimpiady Przedsiębiorczości – Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej informacji na: http://www.olimpiada.edu.pl/strona/32/p/Innowatorium

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl