Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Kurs przygotowawczy do egzaminu na Certyfikat YoungMBA

Kurs dla studentów kierunków nieekonomicznych (III edycja), przygotowujący do egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji z zakresu ekonomii. Termin rekrutacji: 25 września - 10 października 2014 r. Liczba miejsc ograniczona, decydują: kolejność zgłoszeń, profil realizowanych studiów (nieekonomicznych) oraz wewnętrzne limity kwalifikacji przewidziane dla podgrup studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz profilu realizowanych studiów (obszary nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, technicznych, medycznych, przyrodniczych, rolniczych, sztuki).

Osoby zakwalifikowane będą mogły nieodpłatnie uczestniczyć 40-godzinnym kursie prowadzonym przez pracowników SGH oraz ekspertów Fundacji i uzyskają uprawnienie przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA (poziom podstawowy, edycja 2015).

Studenci kierunków nieekonomicznych posiadający specjalistyczną wiedzę ze studiów oraz potwierdzone certyfikatem podstawowe kompetencje ekonomiczne mają większe szanse na zdobycie satysfakcjonującej pracy zawodowej. Połączenie wiedzy specjalistycznej i kompetencji składających się na dojrzałość biznesową jest kluczową przewagą konkurencyjną na wymagającym rynku pracy. Dotychczasowy brak na rynku narzędzi pozwalających w wiarygodny sposób potwierdzić kompetencje przedsiębiorcze młodych osób – studentów i absolwentów wchodzących na rynek pracy – zmusza pracodawcę do preferowania kandydatów z doświadczeniem zawodowym i praktyczną wiedzą ekonomiczną, wymaganą we współczesnej gospodarce. Możliwość uzyskania Certyfikatu Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA i odbycia związanego z nim kursu zmienia tę sytuację.

Pierwsza, pilotażowa edycja kursu wraz z egzaminem została zorganizowana w 2011 roku, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kursie mogło uczestniczyć jedynie 80 osób (kwalifikacja nastąpiła na podstawie oceny zgłoszeń), z czego do egzaminu przystąpiło 64 studentów, a Certyfikat przyznano 34 osobom [zobacz informacje dot. I edycji kursu] [zobacz galerię zdjęć z I edycji kursu].

Druga edycja kursu została zorganizowana w roku akademickim 2013/2014. Do egzaminu przystąpiło 109 studentów, a Certyfikat przyznano 34 osobom. [zobacz informacje dot. II edycji kursu

Rezultatem jest znaczące wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów kierunków nieekonomicznych, którzy zdobyli certyfikat, na rynku pracy.

Podstawowe informacje dot. III edycji kursu:

  • kurs zostanie zorganizowany w terminie od 28 października 2014 r. do 27 stycznia 2015 r., we wtorki, w godzinach 17.15-20.30 (28 października, 4, 18 i 25 listopada, 2, 9 i 16 grudnia, 13, 20 i 27 stycznia),
  • kurs obejmie 40 godzin akademickich zajęć,
  • program kursu odpowiada wymaganiom egzaminu na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA (poziom podstawowy),
  • egzamin zostanie przeprowadzony w dniu 3 lutego 2015 r. w godz. 17.15-20.30, zgodnie z Komunikatem Zarządu Fundacji, i będzie składać się z dwóch 90-minutowych części [zobacz opis],
  • ogłoszenie wyników i przyznanie Certyfikatów nastąpi w terminie do 16 marca 2015 r.,
  • limit miejsc na kursie wynosi 120, kwalifikacja nastąpi na podstawie: kolejności zgłoszeń, profilu realizowanych studiów (nieekonomicznych) oraz wewnętrznych limitów przewidzianych dla podgrup studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz profilu studiów (obszary nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, technicznych, medycznych, przyrodniczych, rolniczych, sztuki). Decyzja w sprawie kwalifikacji zostanie przekazana w dniu 17 października br.,
  • zakwalifikowane osoby zostaną zwolnione z opłat za udział w kursie i przystąpienie do egzaminu,
  • zajęcia oraz egzamin odbywać się będą w Gmachu Głównym Szkoły Głównej Handlowej (al. Niepodległości 162) oraz w Budynku C SGH (al. Niepodległości 128).

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

Organem wydającym certyfikat jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizacja ekspercka od przeszło 12 lat poświadczająca poprzez certyfikaty wysoką jakość kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Standardy programów kształcenia, akredytacje i certyfikacje Fundacji cieszą się uznaniem w środowisku akademickim i oświaty. Certyfikacja wiedzy ekonomicznej studentów kierunków nieekonomicznych jest osadzona w systemie certyfikacji Fundacji „Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA”. Co roku, od 2010 roku, organizowane są specjalne sesje egzaminacyjne m.in. dla najlepszych zawodników Olimpiady Przedsiębiorczości. Fundacja została powołana w 2000 roku przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl