Konferencja

Standardy kształcenia wyższego
perspektywa polska i europejska

8 czerwca 2006 r.

Gospodarz konferencji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Partner konferencji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu SOCRATES
Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
Narodowa Agencja
Programu SOCRATES

Integracja środowiska

Ogólnopolskie konferencje, czy lepiej mówiąc, spotkania środowiskowe uczelni ekonomicznych mają już swoją krótką historię. Organizowane są systematycznie przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wiosną i jesienią od 2002 roku we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa wyższego.

Współorganizatorami konferencji są Akademie Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Uczelnie te kolejno podejmują się roli gospodarza tych środowiskowych spotkań.

Do dziś odbyło się osiem takich konferencji:
  • Akredytacja - krajobraz polski zorganizowana wiosną 2002 r. w Łodzi wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną.
  • Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian - zorganizowana jesienią 2002 r. wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Sekcją Ekonomiczną Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Gospodarzem tej konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  • Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce zorganizowana wiosną 2003 r. wspólnie z Fundacją Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną. Gospodarzem tej konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  • Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych zorganizowana jesienią 2003 r. wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich i Konsorcjum Uczelni Niepublicznych. Gospodarzem tej konferencji była Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
  • Dobre obyczaje w kształceniu akademickim - zorganizowana wiosną 2004 r. wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Krakowie oraz katedrami nauk filozoficznych akademii ekonomicznych. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
  • Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym - zorganizowana jesienią 2004 r. wspólnie z państwowymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
  • Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym - zorganizowana latem 2005 r. wspólnie z państwowymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
  • Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym II - zorganizowana jesienią 2005 r. wspólnie z państwowymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Zgodnie z misją Fundacji konferencje te służą nie tylko celom merytorycznym, ale także integracji środowisk uczelni kształcących przyszłych ekonomistów i menedżerów. Ich tytuły wskazują, że poświęcone są one tematyce dla nich ważnej i aktualnej.

Konferencje nie są jedynymi inicjatywami integrującymi środowisko. Organizowane są liczne seminaria, prace międzyuczelnianych zespołów ekspertów, akredytacje, działania na rzecz budowy standardów kształcenia oraz podwyższania jakości edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, projekty e-edukacyjne, jak również inicjatywy służące kształtowaniu przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży (m.in. Olimpiada Przedsiębiorczości - www.olimpiada.edu.pl).

Copyright © 2006 Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Valid width XHTML 1.0 CSS